W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności Cookies
zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu określa zasady i tryb zawierania na odległość umów sprzedaży rzeczy ruchomych (zwanych dalej wymiennie: „towarami”/ produktami”) w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym www.sklep.centrum-parkietowe.pl/ Właścicielem sklepu i sprzedającym  jest przedsiębiorca Daniel Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Centrum Parkietowe NOWAK”,adres wykonywania działalności: ul. 11 Listopada 32, 43-229 Ćwiklice, nr NIP: 6381027311 , nr REGON: 272927690 , wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd (Burmistrza) Miasta Pszczyna.

Dane teleadresowe Sklepu (w tym adres na potrzeby składania reklamacji): Centrum Parkietowe Nowak, ul. 11 Listopada 32, 43-229 Ćwiklice, tel. (32) 211-22-88.

adres e-mail Sklepu do kontaktu z Kupującym: sklep@centrum-parkietowe.pl.

Do działalności Sklepu internetowego znajdują zastosowanie między innymi przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz w niektórych aspektach opisanych w Rozdziale VI Regulaminu - przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204; dalej: "USUDE") 

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.1. Produkty eksponowane są na stronie internetowej z opisem głównych cech świadczenia (istotnych właściwości towaru) oraz z informacją o występowaniu/ niewystępowaniu w przypadku danego produktu gwarancji producenta z aktywnym odesłaniem do treści gwarancji, jeśli jest udzielana, oraz  ewentualnej dostępności usług posprzedażnych, w tym o sposobie ich realizacji. Sklep ma obowiązek w wykonaniu umowy sprzedaży zawartej z Klientem dostarczyć rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych. 

1.2. Ekspozycja towarów na stronie internetowej oraz towarzyszące jej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następne Kodeksu cywilnego, lecz są adresowanym do Klientów odwiedzających stronę internetową Sklepu zaproszeniem do składania zapytań ofertowych poprzez e-formularz Sklepu.

1.3. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu zapytania Klienta, które w treści musi zawierać obowiązkowo imię i nazwisko Klienta, dokładny adres dostarczenia towaru, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, Sklep przesyła na adres e-mail Klienta w Mailu Potwierdzającym informację o dostępności interesującego Go produktu/ produktów, a w razie jego dostępności - ofertę dotyczącą interesującego Go produktu/ produktów, zawierającą dane teleadresowe i rejestrowe Sklepu, sposób porozumiewania się pomiędzy Sklepem a Klientem, zestawienie produktów, ceny jednostkowe i cenę łączną dla zamówienia wraz z podatkami, opis istotnych właściwości towaru, przewidywany termin dostawy, wybraną opcję i koszty dostawy, wybraną opcję płatności. Tak przesłana oferta jest ważna przez kolejne 72 godziny. Potwierdzenie zamówienia dokonane w tym czasie przez Klienta jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zwarciem umowy sprzedaży.

1.4. Załącznikiem oferty przesłanej zgodnie z punktem 1.3. jest zaakceptowany przez Klienta Regulamin Sklepu internetowego w postaci pliku PDF dającego się zapisać na dysku Komputera Klienta, z zawartością w postaci tekstu, który Klient może wielokrotnie i w dowolnym czasie edytować lub wydrukować w niezmienionej postaci (trwały nośnik).

1.5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. Każda osoba składająca zapytanie ofertowe w Sklepie internetowym jest zobowiązana uprzednio zapoznać się z Regulaminem na stronie internetowej Sklepu. Podczas składania zapytania ofertowego w Sklepie internetowym Klient poprzez zaznaczenie okienka aktywnego formularza potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje jego postanowienia. 

1.7. Do zawarcia umowy przez Internet konieczne jest: dysponowanie przez Klienta systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.

1.8. Koszty porozumiewania się Klienta ze Sklepem internetowym drogą mailową i telefoniczną nie wykraczają poza koszty należne od Klienta jego operatorowi.

II. DANE KLIENTA

2.1. Podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu zapytania ofertowego jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

2.2. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

2.3. Sklep powstrzymuje się z realizacją zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

2.4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji i rozliczenia zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach enumeratywnie wymienionych w art. 19 ust. 2 USUDE. Realizowana przez właściciela Sklepu polityka prywatności nie przewiduje udostępniania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach, z zastrzeżeniem punktu 6.4. Regulaminu. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

III. PŁATNOŚC I DOSTAWA

3.1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (wszystkie podatki wliczone).

3.2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest obliczany dla indywidualnego zamówienia i zależy od wagi i gabarytów przesyłki oraz wybranego sposobu wysyłki. Ostateczny koszt dostawy zostaje wyliczony i zakomunikowany przez system podczas składania zapytania ofertowego przez Klienta poprzez formularz na stronie internetowej, a ponadto każdorazowo w ofercie składanej Klientowi pocztą elektroniczną w trybie określonym w punkcie 1.3.

3.3. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione produkty:

płatność z góry przelewem na konto Sklepu internetowego 

Dane do przelewu: Centrum Parkietowe Nowak, ul. 11 Listopada 32, 43-229 Ćwiklice, nr konta:

94 1050 1315 1000 0001 0226 6335 ( ING Bank Śląski o/Pszczyna)

płatność gotówką za pobraniem

3.4. Jeżeli Kupujący wybiera opcję płatności Wpłata na konto - wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia oferty  przez Klienta. Wpływ środków na rachunek bankowy Sklepu jest w tym wypadku warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

3.5. Dostawa realizowana na obszarze Polski następuje za pomocą firmy kurierskiej.

3.6. Termin wysyłki produktu oznaczonego w ofercie produktu na stronie internetowej Sklepu jako "dostępny" wynosi maksymalnie 7 dni robocze od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu w przypadku przedpłaty na konto, zaś w przypadku uzgodnienia płatności gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) - 7 dni robocze od potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Sklep dokłada wszelkich starań by wysyłka następowała niezwłocznie, to jest w czasie pierwszych 72 godzin roboczych odpowiednio od wpływu środków na konto (przedpłata na konto) lub potwierdzenia zamówienia (przesyłka za obraniem). 

Jeżeli kupującym jest konsument, Sklep obowiązany jest wydać rzecz kupującemu nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa zawarta w trybie opisanym w punkcie 1.3. powyżej stanowi inaczej.  W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący będący konsumentem może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Do wykonania prawa odstąpienia na tej podstawie i jego skutków stosuje się przepisy art. 492, art. 492(1) i art. 494 Kodeksu cywilnego.

3.9. W przypadku gdy realizacja całości lub części zamówienia może ulec opóźnieniu Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie. Klient otrzyma informację określającą możliwy czas realizacji zamówienia i propozycję zakupu innego, zbliżonego produktu z kategorii "dostępne". W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnego z zaproponowanych przez Sklep rozwiązań - Klient może odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

3.10. Każda transakcja sprzedaży konsumenckiej w Sklepie internetowym jest dokumentowana paragonem fiskalnym dołączonym do wysyłanego towaru, a na żądanie Klienta zgłoszone w toku zawierania Umowy - fakturą VAT.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość za pomocą systemu teleinformatycznego Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

4.3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeszcze przed nastąpieniem skutków jej zawarcia w trybie, o którym mowa w punkcie 1.3. powyżej, transakcja nie dochodzi do skutku. 

4.4. Aby skorzystać z prawa konsumenckiego odstąpienia od umowy, Klient zobligowany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub faksem). Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał do Sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  z możliwością złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy także drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca  Klientowi będącego konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat/ kosztów w związku z tym zwrotem płatności. 

4.7. O ile w indywidualnym przypadku Sklep nie zaproponował że sam odbiorze towar w związku z konsumenckim odstąpieniem od umowy, zwracany towar podlega zwrotnemu odesłaniu lub przekazaniu przez Konsumenta do Sklepu pod adresem: Centrum Parkietowe Nowak, ul. 11 Listopada 32, 43-229 Ćwiklice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

4.8. O ile w indywidualnym przypadku Sklep nie zaproponował że sam odbiorze towar w związku z konsumenckim odstąpieniem od umowy, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.9. Uprasza się Klientów, ażeby oświadczenie o odstąpieniu od umowy w tym trybie zostało wysłane do Sklepu wyprzedzająco względem zaoferowania sprzedającemu towaru do odbioru, co stwarza możliwość zaproponowania Klientowi przez Sklep w indywidualnych przypadkach (według swobodnego uznania Sklepu), że sam odbierze od Klienta zwracany towar.  

4.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15,00 PLN dla każdego kilograma przesyłki kurierskiej.

4.11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4.12. Klient powinien z należytą starannością przygotować odsyłany towar do transportu powrotnego, w tym zadbać o odpowiednie i bezpieczne opakowanie oraz ewentualnie zlecić i opłacić przewóz u profesjonalnego przewoźnika/ operatora pocztowego. 

4.13. W myśl art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. REKLAMACJE

5.1. Z uwagi na obowiązujący przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane prze Klientów do Sklepu bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem uszkodzeń, Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie - spisanie protokołu na tę okoliczność. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność                      z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.

5.2. Sklep przyjmuje, rozpatruje i obsługuje adresowane do Sklepu reklamacje z tytułu wad fizycznych towaru przy zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego), z uwzględnieniem zawartych w naprowadzonych przepisach regulacji szczególnych dotyczących uprawnień kupującego będącego konsumentem. Reklamacja zgłaszana w trybie rękojmi może zostać zgłoszona osobiście w siedzibie Sklepu lub korespondencyjnie (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w części wstępnej niniejszego Regulaminu) oraz powinna zawierać opis stwierdzonej wady fizycznej, datę w której wadę stwierdzono oraz wynikające z powyższych przepisów żądanie kupującego. 

5.3. W przypadku reklamacji w powołaniu na udzieloną na produkt gwarancję producenta, Sklep pośredniczy pomiędzy Klientem a gwarantem w przekazywaniu oświadczeń i wadliwego towaru, chyba że Klient na danym etapie wyraźnie zwolni Sklep na piśmie z  tych czynności. W przypadku reklamacji zgłoszonej w powołaniu na gwarancję producenta w zależności od warunków gwarancji określonych w Karcie gwarancyjnej/ dokumencie gwarancyjnym konieczne może być przedłożenie tego dokumentu przez Klienta, w tym także warz z dowodem zakupu i/lub potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez Sklep, który w takim przypadku jest zobowiązany do zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na karcie/ dokumencie gwarancyjnym.  

5.4.    Sklep obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. W przypadku zamiaru zgłoszenia do Sprzedającego reklamacji mającej za przedmiot wadę fizyczną towaru lub wady objętej gwarancją producenta Klienci proszeni są o dokonanie zgłoszenia reklamacji przed dokonaniem ewentualnej wysyłki objętego reklamacją towaru do Sklepu, za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu formularza reklamacyjnego, pisemnie na adres Sprzedawcy, faksem lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail, zawierającej w treści możliwie dokładny opis wady. Sklep skontaktuje się z Klientem w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji, w tym - w razie konieczności - sposobu przekazania towaru, co ma na celu zwłaszcza zminimalizowanie po stronie Klienta uciążliwości związanych z wysyłką towaru objętego reklamacją.

5.5. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5.6. Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (art 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz.U.poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. Poz. 615). Jeżeli reklamacja konsumenta zawiera oprócz zgłoszenia wady także żądanie jej wymiany  lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona – Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni, zas w przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione [art. 561 (5) Kodeksu cywilnego]. W razie odrzucenia reklamacji konsumenta - Sprzedawca powinien zawrzeć w odpowiedzi na reklamację konsumenta:

 - oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego albo zgodzie na udział w takim postępowaniu ALBO

- oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego.

Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział                             w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego (art 32 ustawy z dn. 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Dz.U. z 2016 r. Poz. 1823).

5.7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym na podstawie ustawy z dn. 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Dz.U. z 2016 r. Poz. 1823.  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.8. Informacje dla kupującego będącego konsumentem nt. możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. W zakresie, w jakim Sklep umożliwia Klientom zapoznanie się z ofertą handlową, wybór produktów, złożenie zamówienia, w tym kalkulację ceny, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - niniejszy Regulamin pełni rolę Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 9 USUDE.

6.2. Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

6.3. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

6.4. Na podstawie art. 6 pkt 1) USUDE Sklep uprzedza Klientów, iż z powodu uwarunkowań technicznych związanych z przekazywaniem zdjęć produktów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz konfiguracją oprogramowania i sprzętu komputerowego Klienta sporadycznie mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy a widocznym na stronie internetowej Sklepu a rzeczywistym wizerunkiem produktu, zwłaszcza w zakresie odcieni kolorów oraz proporcji. Sklep dokłada jednak wszelkich starań, aby prezentowane cyfrowe zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty wygląd i kolorystykę produktów.

6.5. W związku z podejmowanymi przez Sklep staraniami zmierzającymi do maksymalnego skrócenia czasu upływającego od momentu zawarcia umowy do momentu wysyłki towaru, przewiduje się dla Klienta możliwość złożenia w ciągu 4 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta pocztą elektroniczną (przyjęcia oferty Sklepu w trybie opisanym w punkcie 1.3.) reklamacji na adres e-mail sprzedawcy lub telefonicznie co do ewentualnych nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego na wszystkich etapach konfigurowania i składania zamówienia, a także co do jakiejkolwiek zauważonej przez Klienta niezgodności lub nieścisłości danych lub warunków umowy. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie i podejmie niezbędne środki celem usunięcia problemu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowa zawierana jest w języku polskim.

7.2. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich do zdjęć tychże wyrobów. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez właściciela Sklepu lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.

7.3. Sklep nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk.

7.4. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php) dostępne są usystematyzowane informacje na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR), w szczególności w postaci mediacji lub poddania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Informacji niniejszej nie należy traktować jako udzielonej z góry przez Sklep zgody na mediację lub jako zapisu na sąd polubowny.  

7.5. Do transakcji zainicjowanych zapytaniem ofertowym Klienta złożonym w systemie teleinformatycznym Sklepu stosuje się Regulamin w brzmieniu i w wersji zaakceptowanej przez Klienta z wykorzystaniem okienka aktywnego formularza w momencie składania tego zapytania.  

7.6. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.